Сигнали в Добрич днес

В процес 994 Приключени 1490

Списък с всички подадени сигнали в община Добрич

Филтър за сигнали

Неработеща лампа

Начало
16.02.2024
ID:
2924

Неработещо осветително тяло

Статус:  В процес

Неработещо улично осветление

Начало
12.02.2024
ID:
2913

Уличното осветление не работи от месец октомври 2023г

Статус:  В процес

Изгорели крушки на уличното осветление.

Начало
12.02.2024
ID:
2911

Изгорели 2 броя крушки на уличното осветление.

Статус:  В процес

Неработеща улична лампа

Начало
11.02.2024
ID:
2904

Не свети уличната лампа срещу адрес ул. Иван Шишман - 18

Статус:  В процес

Улично осветление

Начало
06.02.2024
ID:
2889

Зад блока на добротица 24 уличното осветление не свети от няколко дни. Моля да го проверите.

Статус:  В процес

Не светеща улична лампа

Начало
05.02.2024
ID:
2885

Улица 8ми март има не работеща улична лампа намира се на крастовишето по улица Вардар и 8ми-март по баира на горе в дясно първата лампа

Статус:  В процес

Неработещо осветление

Начало
31.01.2024
ID:
2873

Уличните лампи на улица Сима войвода не работят

Статус:  В процес

Осветление

Начало
30.01.2024
ID:
2871

Уличното осветление е като домино. Когато иска просветва, когато не, не светва В предвид ситуацията с изкопаването за канализация в момента и незаинтересоваността на работниците с изкопите е изключителна голяма предпоставка за инцидент.

Статус:  В процес

Улично осветление

Начало
30.01.2024
ID:
2870

Крушката не свети постоянно, има случай в които в късните часове на вечерта спира да свети и улицата остава без осветление. Предвид и в момента ситуацията , в която копаят за каналицация има голямо вероятност да се случи инцидент.

Статус:  В процес