Сигнали в Добрич днес

В процес 1033 Приключени 1524

Сигнал № 1002

Сигнал №1002

Начало
15.08.2019
ID:
1002

Опасна сграда/подлез

Място/адрес: ул. „Васил Левски“ 5В, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Изоставен регистриран лек автомобил бяло Волво В40 ТХ0458НХ, с изтекъл технически преглед, върху общински площи.


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

04.09.201916:34

Във връзка с постъпил Ваш сигнал относно изоставен автомобил по ул. "Васил Левски" №5В и след извършена проверка от служители на Община град Добрич се установи, че лек автомобил Волво ТХ0458НХ не е излязъл от употреба. Не е изтекъл двугодишният период за технически преглед от датата отбелязана на стикера съгласно чл. 32д от Наредба № I-45. Съгласно действащата в момента Наредба за поддържането и опазването на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич, излязло от употреба МПС е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, в т.ч: а) МПС с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.; б) МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост; изоставено регистрирано МПС. На ремаркетата са залепени стикери - предписания за преместването им от имот общинска собственост. След изтичане срока тр месечен от датата отбелязана на предписанието, Община град Добрич ще пристъпи към принудително преместване на ремаркетата. Случаят ще продължи да бъде обект на контрол от страна на общинска администрация. в) изоставено регистрирано МПС.


Всички видове сигнали