Сигнали в Добрич днес

В процес 1033 Приключени 1524

Сигнал № 1008

Сигнал №1008

Начало
18.08.2019
ID:
1008

Опасна сграда/подлез

Място/адрес: ул. „Хан Тервел“ 13, 9304 Добрич Център, Добрич, България

Описание:


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител


История на промените

26.09.201916:56

На 28.08.2019 г. е извършена проверка от служители на дирекция УТСК на посочения адрес. В момента на проверката се установи, че има самосрутваща се жилищна сграда и паянтов гараж в посочения от Вас имот. На един от наследниците на имота, Тодор Динков Великов е връчено предписание № 107/12.09.2019 г., със срок до 12.10.2019 г. да премахне самосрутващите постройки и обезопаси имота. След изтичане на срока, ще предприемем законосъобразни действия съгласно ЗУТ.


Всички видове сигнали