Сигнали в Добрич днес

В процес 1033 Приключени 1524

Сигнал № 1030

Сигнал №1030

Начало
28.08.2019
ID:
1030

Опасна сграда/подлез

Място/адрес: ул. „Иларион Макариополски“ 45, 9300 Север 1, Добрич, България

Описание:


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител


История на промените

12.09.201909:56

Служители на общинска администрация, съвместно с представители на "Еф Си Си България" ЕООД, филиал Добрич извършиха проверка на контейнерите за твърди битови отпадъци /ТБО/ на посочения адрес. По време на проверката се установи замърсяване на прилежащата площ на контейнера с битови отпадъци, дължащо се на недобросъвестно отношение на гражданите. Сметопочистващата фирма почисти терена на 11.09.2019 г. Уведомяваме Ви, че за дейностите по третиране на битови отпадъци и поддържане чистотата на град Добрич, сигнали може да подавате и на телефон 058/604 573.


Всички видове сигнали