Сигнали в Добрич днес

В процес 1058 Приключени 1649

Сигнал № 1045

Сигнал №1045

Начало
09.09.2019
ID:
1045

Неправилно паркиране

Място/адрес: ул. „Доктор Константин Стоилов“ 7, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Лек автомобил OPEL CORSA с регистрационен номер А 3466 КТ без гражданска застраховка и технически прегледи от 2017г., стой вече стана 2 месеца тук паркирана и повече не е местен!


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

13.09.201909:53

Осъществена е проверка на адрес: ул. Доктор Константин Стоилов" № 7 от инспектори ООС при Община град Добрич. Констатира се, че автомобила посочен в жалбата, не отговаря на изискванията за излезли от употреба МПС /моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от 2 години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост/ и не могат да бъдат предприети мерки по неговото премахване.


Всички видове сигнали