Сигнали в Добрич днес

В процес 1048 Приключени 1597

Сигнал № 1071

Сигнал №1071

Начало
26.09.2019
ID:
1071

Наводнена улица/подлез

Място/адрес: ул. „Капитан Димитър Списаревски“ 16, 9304 Добрич Център, Добрич, България

Описание:


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

30.09.201911:29

Възникналите проблеми с канализацията по улица „Димитър Списаревски“ нямат нищо общо с реализацията на водния проект в Добрич. Тук са извършвани дейности по водопроводната система, а не по канализацията. По време на работата е установена авария на канализацията на дълъг участък. Той започва от ул. „Цар Петър“, преминава под бул. „Добруджа“ и на кръстовището с ул. „Хан Тервел“ се влива в колектора в стръмната част на ул. „Димитър Списаревски“. ВиК няма необходимия ресурс да се справи с тази авария, затова, Община Добрич ще съдейства, като включи цялото описано трасе, дълго почти 200 метра, в ЛОТ 1 на водния проект. Вече са предприети необходимите действия по промяна на Проекта в тази му част. Изяснено е с Изпълнителя, че това не може да води до удължаване на срока за завършване на Проекта, нито с превишаване на крайните стойности за изпълнението му. След включване на участъка в ЛОТ 1, той ще бъде изпълнен приоритетно, тъй като аварията в момента възпрепятства и изпълнението на текущите дейности.


Всички видове сигнали