Сигнали в Добрич днес

В процес 994 Приключени 1490

Сигнал № 1095

Сигнал №1095

Начало
10.10.2019
ID:
1095

Опасна сграда/подлез

Място/адрес: ул. „Цар Иван Шишман“ 12, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Уважаеми, г-н Йорданов, този участък би трябвало да е тротоар. Беше напълно съсипан при смр по водния цикъл. Тротоарът е напълно заличен. Това е излаза на ул.”Цар Иван Шишман” към бул. “Добруджа”. Също и прилежащият тротоар към булеварда е в ужасно състояние. Не беше възстановена настилката след изкопните работи. Необходима е и пешеходна пътека на това място. Моля да предприемете нужното за безопасното придвижване на пешеходците в района!


Статус: В процес

Присъединени: 0