Сигнали в Добрич днес

В процес 1030 Приключени 1585

Сигнал № 1194

Сигнал №1194

Начало
11.12.2019
ID:
1194

Място/адрес: ул. „Незабравка“ 11, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Силен теч на питейна вода в шахтата в двора на къщата, който идва от уличната канализация. Пред къщата, на улицата също има теч. По ул. "Незабравка" от № 7 до №11 и ул. "Тополи" от № 1 до № 5 воден цикъл не е извършен по неясни за нас причини. Остарялата система аварира постоянно. Моля за спешни мерки.


Статус: В процес

Присъединени: 0