Сигнали в Добрич днес

В процес 933 Приключени 1439

Сигнал № 1225

Сигнал №1225

Начало
22.01.2020
ID:
1225

Неправилно паркиране

Място/адрес: ул. „Александър Стамболийски“ 1А, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Автомобил без гражданска отговорност и преглед пречи на живущите в блока и джамията


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител


История на промените

30.01.202010:52

Осъществена е проверка на посочения адрес от инспектори ООС при Община град Добрич, и се констатира, че автомобилът, посочен в жалбата не отговаря на изискванията за излезли от употреба МПС /моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл.32 от Наредба № I-45от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост/; и не могат да бъдат предприети мерки по неговото премахване.


Всички видове сигнали