Сигнали в Добрич днес

В процес 1046 Приключени 1594

Сигнал № 1229

Сигнал №1229

Начало
23.01.2020
ID:
1229

Повредена/липсваща табела

Място/адрес: ул. „Христо Ботев“ 38, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: ул. Христо Ботев е затворена в момента със знак номер В2 "Забранено е влизането на пътни превозни средства в двете посоки". Огрежденията са преместени и редовно този знак се нарушава от коли идващи с висока скорост по улицата и пресичащи кръстовището с ул. "Генерал Георги Попов". Това създава преспоставки за ПТП.


Статус: В процес

Присъединени: 0