Сигнали в Добрич днес

В процес 1030 Приключени 1585

Сигнал № 1244

Сигнал №1244

Начало
30.01.2020
ID:
1244

Място/адрес: ул. „Георги Кирков“ 20, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Вчера и днес, след слаби валежи, се наблюдава сериозен теч на вода в подземния етаж на Георги Кирков 20. Съмненията ни са, че теча е породен от спукана/неправилно поставена шахта за дъждовна вода, което води до изтичане през стената в обекта, който се намира под шахтата.


Статус: В процес

Присъединени: 0