Сигнали в Добрич днес

В процес 1029 Приключени 1585

Сигнал № 1266

Сигнал №1266

Начало
07.02.2020
ID:
1266

Място/адрес: бул. „Русия“ 106, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: От 27 декември имаме подадена жалба за наводнение в маза към имота, който притежаваме. Никакъв отговор, никакво развитие, просто ситуацията става нетърпима при обстановката в момента от дъжд и сняг.Мазата се пълни все едно, че е пусната чешма. Може ли такова отношение към хората, нали не е в нашата къща какво ни интересува.


Статус: В процес

Присъединени: 0