Сигнали в Добрич днес

В процес 933 Приключени 1439

Сигнал № 1311

Сигнал №1311

Начало
19.02.2020
ID:
1311

Опасна сграда/подлез

Място/адрес: ул. „Витоша“ 16, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: След влизане на заповедта в сила в 14-дневен срок от датата на обявяването й, автомобилът ще бъде преместен. 20 дни след влизането на заповедта, автомобилът все още стои непомръднат?


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител