Сигнали в Добрич днес

В процес 933 Приключени 1439

Сигнал № 1320

Сигнал №1320

Начало
21.02.2020
ID:
1320

Опасна сграда/подлез

Място/адрес: ул. „Боряна“ 6А, 9303 Балик Йовково Север, Добрич, България

Описание: Изоставени 2 МПС излезли от употреба ТХ3616НХ и ТХ1764СХ Алфа и Опел, не са карани от години и са със спукани гуми.


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

04.03.202009:59

Извършена е проверка от инспектори към Община град Добрич на посочения адрес. Автомобилът с рег. №ТХ 36 16 НХ не отговаря на изискването за „Излезли от употреба моторни превозни средства” (ИУМПС), а именно моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост. На автомобил с рег. №ТХ 17 64 СХ отговаря на изискването за ИУМПС. На автомобила е залепен стикер-предписания за неговото преместване. След изтичане на законовия срок (3 месеца) ако МПС не бъде премахнато от собственика си, кметът на Община град Добрич ще издаде заповед за неговото принудително преместване на площадка за временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС


Всички видове сигнали