Сигнали в Добрич днес

В процес 1035 Приключени 1526

Сигнал № 1352

Сигнал №1352

Начало
01.03.2020
ID:
1352

Неправилно паркиране

Място/адрес: ул. „Радецки“ 12А, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Автомобил, който не е в движение от много време, с изтекла ГО и преглед. Паркиран е от дълго време на улуцата, и пречи на движението по улицата която и без друго е тясна .


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител


История на промените

06.03.202014:03

Във връзка с постъпил Ваш сигнал в Община град Добрич и след извършена проверка от служители на Община град Добрич на посочения адрес се установи, че автомобилът не е излязъл от употреба. Съгласно действащата в момента Наредба за поддържането и опазването на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич излязло от употреба МПС е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, в т.ч.: а) МПС с прекратена регистрация, за което иа изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл.18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.; б) МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост; в) изоставено регистрирано МПС.


Всички видове сигнали