Сигнали в Добрич днес

В процес 1029 Приключени 1585

Сигнал № 1356

Сигнал №1356

Начало
03.03.2020
ID:
1356

Опасна сграда/подлез

Място/адрес: бул. „25-ти Септември“ 70, 9301 Север 1, Добрич, България

Описание: Изоставено МПС със спукани гуми на тротоар до оградата на бившия обувен завод Добрич.


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

09.03.202009:34

След направена проверка на адрес: гр. Добрич, бул. „25-ти септември“№70 от инспектори ООС при Община град Добрич не е установено наличие на моторно превозно средство, което да отговаря на изискванията на Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на Община град Добрич за излязло от употреба МПС .


Всички видове сигнали