Сигнали в Добрич днес

В процес 1029 Приключени 1585

Сигнал № 136

Сигнал №136

Начало
20.02.2017
ID:
136

Боклук/сметище

Място/адрес: ул. „Зорница“ 14, 9301 Добрич, България

Описание: Без коментар...


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител


История на промените

20.03.201709:33

Осъществена е проверка от инспектори ООС на посочения адрес /ж.к. "Иглика, до трафопоста/, по време на която се констатира наличие на микросметище. На основание сключен договор между Община град Добрич и фирма "Еф Си Си България" ЕООД с предмет на договора "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията та Община град Добрич", извършваните услуги се изпълняват в съответствие с условията и изискванията заложени в Техническата спецификация към договора. Съгласно този договор фирмата изпълнител периодично почиства посочения терен. Освен това нерегламентираното замърсяване ще бъде заложено за премахване и почистване през настоящата година с предвидени средства за целта след избор на изпълнител на дейността. Ако подадете информация за конкретни нарушители замърсяващи посочения терен и станете свидетел по извършено нарушение Община град Добрич може да предприеме административно-наказателни действия срещу извършителя на деянието.


Всички видове сигнали