Сигнали в Добрич днес

В процес 1033 Приключени 1524

Сигнал № 1387

Сигнал №1387

Начало
12.03.2020
ID:
1387

Опасна сграда/подлез

Място/адрес: ул. „Гривица“ 22, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Изоставен лек автомобил Голф 4 черен без регистрационни табели на тротоар.


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

03.04.202016:24

Извършена е проверка от инспектори към Община град Добрич на посочения адрес. Към момента на проверката, не се установиха автомобилите, които да отговарят на изискването „Излезли от употреба моторни превозни средства” (ИУМПС), а именно моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост. С писмо е уведомено Първо районно управление на МВР – Добрич за предприемане на мерки по компетентност.


Всички видове сигнали