Сигнали в Добрич днес

В процес 1035 Приключени 1526

Сигнал № 1399

Сигнал №1399

Начало
18.03.2020
ID:
1399

Опасна сграда/подлез

Място/адрес: ул. „Бойчо Огнянов“ 69А, 9303 ж.к. Балик, Добрич, България

Описание: И3ГАРЯТ СЕ 3АБРАНЕНИ МАТЕРИАЛИ - ГЪСТ, СИВ И 3АДУШЛИВ ДИМ


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

02.04.202008:25

Във връзка с Ваш сигнал, получен в Община град Добрич, относно системно изгаряне на отпадъци в имот, находящ се на ул. „Бойчо Огнянов” №69А, Ви уведомявам следното: При извършена проверка от служители на общинска администрация, на горепосочения адрес, не е установено горене на отпадъци. На собствениците на имота е изпратено писмо предписание да не допускат палене на огън на открити места и нерегламентирано изгаряне на отпадъци на основание на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда и Закона за управление на отпадъци. Във връзка с подадения сигнал периодично ще бъдат извършвани проверки, като при установяване на нарушение ще бъде търсена административно наказателна отговорност на нарушителите. За осъществяване на по-бърза комуникация Ви информираме, че Община град Добрич” е обявила телефон 058 604 573, на който гражданите могат да сигнализират за нарушения.


Всички видове сигнали