Сигнали в Добрич днес

В процес 1035 Приключени 1526

Сигнал № 1401

Сигнал №1401

Начало
21.03.2020
ID:
1401

Неправилно паркиране

Място/адрес: бул. „25-ти Септември“ 31А, 9304 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Две трети от целия тротоар пред магазин ЦБА и надолу е зает от паркирали автомобили.


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

03.04.202016:22

Извършена е проверка от инспектори към Община град Добрич на посочения адрес. Автомобилите, които са паркирани пред магазин АВС /бул. „25-ти септември“ № 31А/ не отговарят на изискването за „Излезли от употреба моторни превозни средства” (ИУМПС), а именно моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост. С писмо е уведомено Първо районно управление на МВР – Добрич за предприемане на мерки по компетентност.


Всички видове сигнали