Сигнали в Добрич днес

В процес 1036 Приключени 1527

Сигнал № 1499

Сигнал №1499

Начало
31.05.2020
ID:
1499

Опасна сграда/подлез

Място/адрес: ж.к. Балик 59Б, 9303 ж.к. Балик, Добрич, България

Описание: Здравейте искам да подам сигнал за незаконно строителство и два изоставени автомобила зад блок 59 не квартал Балик . Ще се радвам за съдействие . Мястото на което се стори незаконния гараж сега силно затруднява влизането в другите гаражи . Както също много деца си играят зад блока и се притеснявам с това лошо изпълнение да не стане някоя беля.


Статус: В процес

Присъединени: 0


История на промените

05.06.202014:38

Във връзка с постъпил Ваш сигнал, Ви уведомяваме следното: - по отношение на незаконния гараж - Връчено е предписание за неговото премахване. - по отношение на изоставените коли - Извършена е проверка от инспектори към Община град Добрич на посочения адрес Установени са два автомобила, които отговарят на изискването „Излезли от употреба моторни превозни средства” (ИУМПС), а именно моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност. На автомобилите на 03.06.2020 г. са залепени стикер-предписание. След изтичане на законовия срок (3 месеца) ако МПС не бъдат премахнати от собствениците си, кметът на Община град Добрич ще издаде заповед за тяхното принудително преместване на площадка за временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС. Случаят, ще продължи да бъде обект на контрол от страна на Общинска администрация.


Всички видове сигнали