Сигнали в Добрич днес

В процес 987 Приключени 1481

Сигнал № 150

Сигнал №150

Начало
17.03.2017
ID:
150

Място/адрес: ул. „Дунав“ 18-Ж, 9300 Добрич, България

Описание: Моля да бъде разпоредена проверка за установяване на правото на ползване или собственост върху изградените гаражи в ЖК Дунав в близост до бл. №20 (между двора на ЦДГ №24 "Приказен свят" и клуб "Европейски гласове) ,бл. №20 и №16.


Статус: В процес

Присъединени: 0