Сигнали в Добрич днес

В процес 994 Приключени 1490

Сигнал № 151

Сигнал №151

Начало
19.03.2017
ID:
151

Друго

Място/адрес: ул. „Райко Цончев“, 9300 Добрич, България

Описание: Около 20.12.2016г. от общинската фирма извършиха санитарна сеч на уличните дървета - липа, като отрязоха ниско короните на дърветата на половината улица. Вече 3 месеца не са се появили да си довършат работата. Междувременно от ВИК отрязоха две от дърветата от долу Моля вземете мерки да се продължи започнатата санитарна сеч. Останалите необработени дървета ще започнат да се разлистват. Една от хубавите улици в града е обезобразена. Улицата е в непосредствена близост до сградата на Общината.


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител


История на промените

24.03.201714:53

Санитарна сеч не е правена никъде в града. На „Райко Цончев“ е започната скелетна резитба и наистина не са изрязани всички дървета. Проблемът е, че техниката, с която се работи е стара и не издържа на натоварването. Ако не успеем да я ремонтираме навреме, резитбата ще се отложи за следващия подходящ сезон – късната есен на тази година. Двете липи са отрязани със знание и разрешение, защото възникналите аварии бяха точно под кореновите системи на дърветата и нямаше как да бъдат запазени. Скелетната резитба е един от начините, широко използван навсякъде по света, за поддържане на стари дървета. В рамките на две години те формират нова, по-малка корона, която по-лесно се поддържа за достатъчно дълъг период напред. В Добрич зелената система е отдавна изоставена и неподдържана, дърветата навсякъде са на пределна възраст и все повече пречат на останалите градски системи, което е проблем за функционирането на общия градски „организъм“. До днес не е правена инвестиция в създаване на зелен регистър и план за развитие на зелената система, което много затруднява нашата работа, защото ни се налага да вземаме решения по поддръжката „на парче“, като преценяваме дълбочината на пряката ни намеса за всеки конкретен случай поотделно. Работим в посока най-късно до следващата пролет да имаме подробно заснемане на дърветата, храстите и зелените площи в общината, а след това да започнем работа по дългосрочен и устойчив план за поддържане и развитие на зелената система, в синхрон с останалите инфраструктурни системи. При наличието на такъв план, ще може да се планират и дейностите, които ще се извършват в конкретни кратки, средни и дълги срокове, а от там ще бъде и ясно и в каква техника ще трябва да се инвестира, за да бъдат обезпечени бъдещите работи


Всички видове сигнали