Сигнали в Добрич днес

В процес 1037 Приключени 1524

Сигнал № 1528

Сигнал №1528

Начало
16.06.2020
ID:
1528

Място/адрес: ул. „Максим Горки“ 5, вх. В, 9300 Център, Добрич, България

Описание: След изпълнението на водния цикъл по ул. М. Горки срещу блок N 5 - смяна на уличното отклонение към вход В, вече втора година пропада местото на отклонението. Отдолу се чува теч на вода. Засипваме образувалия се трап, но след известно време потъва отново. Молим да вземете мерки защото трапът се образува точно пред входа и някой от живущите може да пропадне, както и отдолу в основите сигурно се е образувало езеро. Настояваме в крайна сметка някой да обърне внимание, докато не се е случил някой ин


Статус: В процес

Присъединени: 0