Сигнали в Добрич днес

В процес 987 Приключени 1481

Сигнал № 1655

Сигнал №1655

Начало
10.10.2020
ID:
1655

Друго

Място/адрес: бул. „25-ти Септември“ 56, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: В междублоковите пространства!В същото време живущите няма къде да паркираме! Мръсотията е отделено!


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител


История на промените

13.10.202018:03

След извършена проверка от служители на Община град Добрич на посочения адрес се установи, че къмпинг ремаркето не е моторно превозно средство и не е излязло от употреба. Съгласно действащата в моента Наредба за поддържането и опазването на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич, излязло от употреба МПС е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, в т.ч.: а) МПС с прекратена регистрация, за което има изрично писено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл.18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.; б) МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост; в) изоставено регистрирано МПС.


Всички видове сигнали