Сигнали в Добрич днес

В процес 1046 Приключени 1594

Сигнал № 1669

Сигнал №1669

Начало
19.10.2020
ID:
1669

Опасна сграда/подлез

Място/адрес: бул. „3-ти март“ 45Б, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Здравейте, да Ви насоча вниманието отново върху проблема пред бл.41,43 и 45 по бул. Трети март. Вярно, отговорихте ни, че сте уведомили всички контролни органи, но това ми прилича на отговор "ПРЕХВЪРЛИ ТОПКА". Явно никой не може да контролира ВиК - Добрич, тъй като положението е същото вече цял месец. Какво да правим ние живущите в тези блокове - кал до колени, необезопасени изкопи с оголени кабели и все още налягането по високите етажи не е както беше преди тези ремонти.


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител


История на промените

14.02.202217:17

Във връзка с подадения сигнал, Ви информираме, че след сигнализиране от страна на Община град Добрич до компетентните органи за извършване на незаконно строителство, Регионална дирекция за национален строителен надзор /РДНСК/ от своя страна е извършила незабавна проверка на място и съставила акт на .. г. на извършителя, с който е поставено началото на административно производство по реда на Закона за устройство на територията. Относно текущото състояние на инфраструктурата, Общината не може да предприеме мерки срещу "В и К " Добрич АД за възстановяване на терени общинска собственост, поради това че незаконното строителство следва да бъде премахнато, след което да бъде извършено възстановяване на настилките. Въпросите свързани с честите аварии и ниско водоподаване на високите етажи на блоковете са предадени на "В и К" оператора, за същите е уведомена Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерството на регионалното развитие и благоустройство.


Всички видове сигнали