Сигнали в Добрич днес

В процес 1029 Приключени 1585

Сигнал № 1687

Сигнал №1687

Начало
31.10.2020
ID:
1687

Улична дупка

Място/адрес: ул. „Стоил Войвода“ 16, 9304 Добрич Център, Добрич, България

Описание: След ремонт на В и К оставена кална купчина инертни материали с височина 40 см. по средата на улицата. Това се случва за трети пореден път в района около благодаря.16 . Копае се, ремонтират се траби и след това се затрупват с инертни материали, НЕ СЕ АСВАЛТИРА


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител