Сигнали в Добрич днес

В процес 1029 Приключени 1585

Сигнал № 171

Сигнал №171

Начало
14.04.2017
ID:
171

Неправилно паркиране

Място/адрес: ул. „Армейска“ 62А, 9300 Добрич, България

Описание: Нерегламентиран автосервиз. Ежедневно и особено в почивните дни тук се ремонтират автомобили и мотоциклети, вдига се невъобразим шум. Паркират се автомобили в тревните площи, управляват се и се тестват мотоциклети от неправоспособни водачи на улицата.


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител


История на промените

02.05.201715:19

Осъществена е проверка от инспектори ООС и инспектори от Дирекция ИРЕФОП на посочения адрес, по време на която не се констатира действащ автосервиз. По време на проверката се констатираха паркирани 3 /три/ броя МПС-та, едно ремарке и един мотор върху тротоарната площ пред посочения имот, - частна собственост - с което е нарушена Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич. В дворната площ на имота се извършва ремонт на един брой МПС. Не е констатирано нарушение на чл.2, ал.2 /нарушаване на тишината/ от Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда. На лицето извършващо ремонта са връчени Констативни протоколи №103 и №588 със задължително предписание и постоянен срок на изпълнение: "Да не нарушава разписаните изисквания в цитираните Наредби на Община град Добрич". Ако подадете информация за конкретен нарушител и станете свидетел по извършено нарушение Община град Добрич може да предприеме административно-наказателни действия срещу извършителя на деянието.


Всички видове сигнали