Сигнали в Добрич днес

В процес 1035 Приключени 1526

Сигнал № 1794

Сигнал №1794

Начало
28.02.2021
ID:
1794

Улична дупка

Място/адрес: ул. „Генерал Столетов“, 9304 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Цялата улица е осеяна с дупки


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител


История на промените

10.03.202110:44

Капиталовата програма за разходите на Община град Добрич за 2021 г., вече е приета и утвърдена, в момента се провежда процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за избор на изпълнители, за обекти по съответните строителни дейности. След сключване на договори с изпълнителите, ще започне и изпълнението на ремонтните работи. Те ще се извършват приоритетно, като се започне от улиците поемащи основните транспортни потоци и ще продължат по улици с по-нисък клас и междублокови пространства, в зависимост от планираните средства.


Всички видове сигнали