Сигнали в Добрич днес

В процес 1035 Приключени 1526

Сигнал № 1917

Сигнал №1917

Начало
16.06.2021
ID:
1917

Опасна сграда/подлез

Място/адрес: ул. „Генерал лейтенант Т. Д. Кантарджиев“ 8, 9301 Северна промишлена зона, Добрич, България

Описание: Улицата пред входа на "Тайтън Машинъри" е наводнена, водата не се оттича. Тук през изминалите години два пъти се наводняваме. Очакваните валежи може отново да доведат до сериозен проблем, особенно ако не се оттече водата.


Статус: В процес

Присъединени: 0