Сигнали в Добрич днес

В процес 1035 Приключени 1526

Сигнал № 1939

Сигнал №1939

Начало
10.07.2021
ID:
1939

Място/адрес: ул. „Христо Ботев“ 4, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Г-н Йорданов, събота и неделя са дни отредени за почивка. А лятно време в тихо, топло и хората спят на отворени прозорци. Не може сметоизвозването да става в часовия диапазон 04:30-06:30, с което се вдига невъобразим шум. Това противоречи на наредбата на общината за осигуряване на обществения ред и изискванията към шума. Моля, да се вземат мерки и да се преразгледа графика на почистващата фирма за събота и неделя. Благодаря!


Статус: В процес

Присъединени: 0