Сигнали в Добрич днес

В процес 1033 Приключени 1524

Сигнал № 1967

Сигнал №1967

Начало
19.08.2021
ID:
1967

Боклук/сметище

Място/адрес: ул. „Албена“ 11, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Днес бяха сменени контейнерите за смет. Едната дори от сега не се затваря. Какво ще променят новите контейнери с разхвърляните боклуци и разнасящата се миризма от тях? Стария капак са си го остави ли за спомен както и мизерията около тях. За пореден път,моля да бъдат изместени контейнерите или да бъдат заменени с пластмасовите и всеки дом да си отговаря за своята кофа.


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител


История на промените

03.09.202109:34

Служители на общинска администрация, съвместно с представител на "Уейст Солюшънс България" ЕООД, филиал град Добрич извършиха проверка на контейнерите за твърди битови отпадъци (ТБО) с местоположение ул. "Албена" срещу № 11 на 09.08.2021 г. По време на проверката се установи, че посочените от Вас контейнери и пространството около тях в действителност беше замърсено с отпадъци. Специализираната техника при необходимост почиства замърсените площадки. Площадката и теренът около контейнелите бяха почистени. Съдовете за ТБО бяха амортизирани и се подмениха с нова такива на 20.08.2021 г. Точката за местоположение на контейнера за ТБО е определена така, че да не пречи на движението и да позволява лесен достъп за транспортните средства на обслужващата го фирма. Контейнерите за ТБО се обслужват ежедневно от сметопочистващата фирма и не се установи необходимостта от промяна на местоположението им. В случай, че станете свидетел на нерегламентирано изхвърляне до контейнерите за ТБО сигнализирайте на зелен телефон - 058/ 604 573 на Община град Добрич в работни дни и на тел. 112.


Всички видове сигнали