Сигнали в Добрич днес

В процес 753 Приключени 1164

Сигнал № 2017

Сигнал №2017

Начало
29.11.2021
ID:
2017

Паднало дърво/билборт

Място/адрес: ул. „Път III“ 24, 9305 Гаази Баба, Добрич, България

Описание: Изсъхнало дърво което е подпряно на олука на трафопоста, вероятността да падне всеки момент е много голяма, защото се мърда. Моля за вашето внимание. Ще падне върху някого ще стане по голяма бела.


Статус: В процес

Присъединени: 0