Сигнали в Добрич днес

В процес 994 Приключени 1490

Сигнал № 2059

Сигнал №2059

Начало
07.04.2022
ID:
2059

Място/адрес: ул. „Войнишка“ 31, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Пропаднала е част от пътната настилка след изкопни дейности и последващо възстановяване на настилката при прокарване на високоволтов кабел. Невъзможно е преминаването с по-нисък автомобил, при преминаването ми увредих част от шасито на личния си автомобил.


Статус: В процес

Присъединени: 0