Сигнали в Добрич днес

В процес 753 Приключени 1164

Сигнал № 2164

Наводняване на имоти

Начало
05.07.2023
ID:
2164

Наводнена улица/подлез

Подаден от: Nikolay Panchev

Място/адрес: dunav 1 vh g ap 2

Описание: При извършване на строителство на обект на фирма ОПТИКОМ бе извършено присъединяване към канализационната мрежа несъответващо на проекта им за присъединяване.В същата канализация в последствие( колко законно може да се провери( са присъединени прилежащ паркинг и новопостроен обект.Всичко това доведе до претоварване на канализацията и до наводняване на имотите в съседство при всеки малко по проливен дъжд.Моля да бъде извършена проверка относно спазването законноста на присъединителните проекти като се предприемат необходимите мерки за премахване на неизправностите


Статус: В процес
Подаден от: Nikolay Panchev

Присъединени: 0