Сигнали в Добрич днес

В процес 753 Приключени 1164

Сигнал № 2229

Паднало дърво в междублоковото пространство по улица Кирил и Методий (28-30)

Начало
06.08.2023
ID:
2229