Сигнали в Добрич днес

В процес 930 Приключени 1439

Сигнал № 2235

Опасни дървета

Начало
08.08.2023
ID:
2235

Паднало дърво/билборт

Подаден от: Милена Костадинова

Място/адрес: ул. Димитър Петков №3

Описание: Уважаеми Дами и Господа!Във вътрешния двор на ДКЦ 1-Добрич ЕООД има борови дървета, които са много високи и с много изсъхнали клони, които биха били опасни.При последната буря от 06.08.2023 г. на едно от дърветата има счупен клон, който се държи единствено от останалите клони. Оградили сме със сигнална лента и надпис да не се ползват прилежащите пейки именно с оглед на безопасност.Имаме нужда от съдействие и вземане на необходимите мерки за обезопасяване на дърветата. С уважение,


Статус: Приключен
Подаден от: Милена Костадинова

Оценка: 4 от 1 потребител


История на промените

28.08.202316:56

Във връзка с Ваш сигнал и извършен оглед на място, в двора на ДКЦ-1, Ви уведомявам, че дървесния вид от род Ела ще бъде премахнат в срок до 30.08.2023 г. Другите две иглолистни дървета се намират в добро състояние, не представляват опасност и няма предпоставка за тяхното цялостно премахване. Височината им ще бъде редуцирана с от 4 до 5м, в срок до 30.12.2023 г. Описаните дейности ще бъдат извършени от ОБП "Устойчиви дейности и проекти"


Всички видове сигнали