Сигнали в Добрич днес

В процес 849 Приключени 1326

Сигнал № 2242

Компрометирана отводнителна шахта

Начало
10.08.2023
ID:
2242

Подаден от: Валентин Колев

Място/адрес: ул. „Дунав“ 24Е, 9300 ж.к. Югоизток, Добрич, България

Описание: Това е компрометирана Г - образна отводнителна шахта със счупени и провиснали стоманобетонни елементи, също и метална решетка, която е изкривена и изместена. При всяко преминаване на превозно средство през нея се чува невъобразим дрънчащ звук, който обезпокоява живущите от всички околни блокове. В близост играят деца и преминават пешеходци и могат да се наранят при пропадане в шахтата. Надявам се нередностите да се отстранят преди някой човек да пострада или автомобил да се потроши.


Статус: В процес
Подаден от: Валентин Колев

Присъединени: 0