Сигнали в Добрич днес

В процес 1035 Приключени 1526

Сигнал № 2247

Сигнал за нередност

Начало
12.08.2023
ID:
2247

Неправилно паркиране

Подаден от: Александър Тодоров Тодоров

Място/адрес: Добрич, ж.к."Добротица" бл.16 вх."А"

Описание: Автомобилът е паркиран в тревната площ източно от вх."А" на бл.16 ж.к."Добротица" от повече от 6 месеца. Не е на никой от живущите в съседните блокове. Моля вземете мерки за премахването му!


Статус: Приключен
Подаден от: Александър Тодоров Тодоров

Оценка: 0 от 0 потребител


История на промените

30.08.202313:24

Инспектори по "Опазване на околната среда" към Община град Добрич извършиха проверка на посочения адрес. По време на проверката се констатира наличието на три автомобила, които отговарят на разписаните разпоредби в Закон за управление на отпадъците, отнасящи се към частта "Излезли от употреба моторни превозни средства". На 28.08.2023 г. на автомобилите са залепени стикери-предписания за преместване на излязло от употреба моторно превозно средство и ако след изтичане на законовия срок не бъдат премахнати от собственика, Община град Добрич ще пристъпи към принудителното им отстраняване.


Всички видове сигнали