Сигнали в Добрич днес

В процес 848 Приключени 1288

Сигнал № 2253

Неработещо улично осветление

Начало
14.08.2023
ID:
2253