Сигнали в Добрич днес

В процес 1035 Приключени 1526

Сигнал № 2253

Неработещо улично осветление

Начало
14.08.2023
ID:
2253