Сигнали в Добрич днес

В процес 1035 Приключени 1526

Сигнал № 2255

Паднали кабели пи ул. Георги Бенковски '5

Начало
14.08.2023
ID:
2255