Сигнали в Добрич днес

В процес 1035 Приключени 1526

Сигнал № 2258

Отлежаващи Автомобили с години , заемащи улицата .

Начало
15.08.2023
ID:
2258

Неправилно паркиране

Подаден от: Руси

Място/адрес: Михайл Андреев

Описание: Здравейте , Автомобили който отлежават вече няколко години , не се използват , общо автомобилите са 3 Броя , заемат цялата улица , все още не са премахнати след вашата намеса


Статус: Приключен
Подаден от: Руси

Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

28.08.202316:30

Инспектори по "Опазване на околната среда" към Община град Добрич извършиха проверка на посочения адрес. По време на проверката се констатира наличието на три автомобила, които отговарят на разписаните разпореди в Закон за управление на отпадъците, отнасящи се към частта "Излезли от употреба моторни превозни средства". На 12.07.2023 г. на автомобилите са залепени стикери-предписания за преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. Ако след изтичане на законовия срок не бъдат премахнати от собственика, Община град Добрич ще пристъпи към принудителното им преместване.


Всички видове сигнали