Сигнали в Добрич днес

В процес 1035 Приключени 1526

Сигнал № 2262

Опасни дупки

Начало
16.08.2023
ID:
2262

Улична дупка

Подаден от: Руслана Костадинова

Място/адрес: ул. „Вардар“ 60, 9305 Червената пръст, Добрич, България

Описание: По цялата улица "Вардар" има огромни опасни дупки, които не само затрудняват, но и пречат на движението като го правят опасно за участниците в пътната обстановка (пешеходци и шофьори). От повече от година дупките неспирно се разрастват без да се предприемат никакви мерки! Създават се условия за тежки ПТП-та както и правят невъзможно спазването на пътнитвще знаци, понеже при влизане в една от дупките с кола излизането от дупката води до накъсване на гуми!


Статус: Приключен
Подаден от: Руслана Костадинова

Оценка: 5 от 1 потребител