Сигнали в Добрич днес

В процес 994 Приключени 1490

Сигнал № 2299

Сигнал за опасно надвиснали греди от покрив

Начало
29.08.2023
ID:
2299

Опасна сграда/подлез

Подаден от: Павлина Георгиева

Място/адрес: гр.Добрич, ул.Княз Дондуков 2, вх.В, ап.7

Описание: На ул.Екзарх Йосиф I №3 има стара сграда, от чийто покрив има много надвиснали греди, които представляват опасност от случващ се инцидент. Рисковано е да се минава по тротоара покрай тази стряскащо изглеждаща сграда.


Статус: В процес
Подаден от: Павлина Георгиева

Присъединени: 0