Сигнали в Добрич днес

В процес 1058 Приключени 1649

Сигнал № 2304

Изграждане на нова детска площадка

Начало
29.08.2023
ID:
2304

Предложение

Подаден от: Петя Стоянова

Място/адрес: ж. к. Дружба III 15А, 9305 ж.к. Дружба III, Добрич, България

Описание: Предложение за изграждане на НОВА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА при междублоковото пространство на ж.к. Дружба III бл.15, бл.26, бл.27. След изгниването и счупването на детските съоръжения същите бяха отстранени като към момента НЯМА никакви! Внасяме предложение: 1)Изграждане на нова детска площадка, отговаряща на нуждите на живущите в горепосочените адреси деца, като "ЗА ДЕЦА ДО 3 Г." и "ЗА ДЕЦА ОТ 3 ДО 12 Г.",включващи подходящи люлка,пързалка,пясъчник,катерушка,пейки за отдих; 2)Изграждане на подходящ достъп до детската площадка за бебешки и инвалидни колички (рампа при стълбите). Предвид увеличаващият се брой на децата в горепосоченият квартал,липсата на достатъчно подходящи и обезопасени (здрави) и чисти площадки, се надяваме, че молбата ще бъде удовлетворена! Прилагам снимка на "площадката".


Статус: Приключен
Подаден от: Петя Стоянова

Оценка: 1 от 2 потребителя


История на промените

13.09.202313:45

Във връзка с Ваш сигнал, Ви уведомявам, че през последните две години са изградени общо 8бр. нови детски площадки, 3 от които са разположени в централна градска част, а останалите в кварталите на града. Реалните възможности на общинския бюджет за инвестиции със собствени бюджетни средства са ограничени. В програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2023 г., са предвидени средства за финансиране на изграждането на 4бр. детски площадки на територията на града. За благоустрояване на жилищни квартали и изграждане на нови детски и спортни площадки, както и за доставка на нови уреди и съоръжения Община град Добрич търси възможности, чрез привличане на спонсори или включване в проекти, с които се кандидатства за външно финансиране по оперативни програми.

13.09.202313:41

Във връзка с Ваш сигнал, Ви уведомявам, че през последните две години са изградени общо 8бр. нови детски площадки, 3 от които са разположени в централна градска част, а останалите в кварталите на града. Реалните възможности на общинския бюджет за инвестиции със собствени бюджетни средства са ограничени. В програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2023 г., са предвидени средства за финансиране на изграждането на 4бр. детски площадки на територията на града. За благоустрояване на жилищни квартали и изграждане на нови детски и спортни площадки, както и за доставка на нови уреди и съоръжения Община град Добрич търси възможности, чрез привличане на спонсори или включване в проекти, с които се кандидатства за външно финансиране по оперативни програми.


Всички видове сигнали