Сигнали в Добрич днес

В процес 1035 Приключени 1526

Сигнал № 2317

Нарушена пътна настилка на паркинга пред блок на ул. "Димитър Ковачев" 3

Начало
31.08.2023
ID:
2317

Подаден от: Искра

Място/адрес: Добрич

Описание: Град Добрич, ул. "Димитър Ковачев" 3, паркинга на блока. Паркинга пред блока е с нарушена настилка, като лунен пейзаж. Лятно време е прах, есен и пролет – кал, локви, мръсотия, просто няма откъде да минеш. А пък за зимата да не говорим! Моля, да направите необходимото за възстановяване на пътната настилка!


Статус: В процес
Подаден от: Искра

Присъединени: 0