Сигнали в Добрич днес

В процес 1058 Приключени 1649

Сигнал № 2321

Нарушена настилка на паркинг

Начало
31.08.2023
ID:
2321

Подаден от: Красимир Георгиев

Място/адрес: ул. „Оп. Димитър Ковачев“ 3, 9303 ж.к. Балик, Добрич, България

Описание: Наличие на големи дупки на паркинга пред бл. 3 на ул. Димитър Ковачев. Настилката на паркинга е полагана преди повече от 35 г. и към момента не е бил рехабилитиран. Използването му от автомобили и пешеходци все повече се затруднява и ако не се вземат мерки ще бъде невъзможно използването му. Моля извършете оглед на място и вземете необходимите мерки за възстановяване настилката на паркинга. Сигнализирам Ви от името на всички живущи на ул. Димитър Ковачев, блок 3!


Статус: В процес
Подаден от: Красимир Георгиев

Присъединени: 0