Сигнали в Добрич днес

В процес 753 Приключени 1164

Сигнал № 2379

Неработещо улично осветление

Начало
17.09.2023
ID:
2379