Сигнали в Добрич днес

В процес 1046 Приключени 1594

Сигнал № 2380

микросметище в ЦГЧ

Начало
17.09.2023
ID:
2380

Подаден от: Иванова

Място/адрес: бул. „Добруджа“ 30А, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Това микросметище се намира на едно от най-оживените места в ЦГЧ на Добрич. Съществува вече повече от една година и никой не предприема някакви мерки. Това е само една малка част от боклука. Клошарите минават и вадят разни неща от кофата и ги захвърлят. Други спокойно си трупат ненужното и т. н. Даже и частично някой от живущите да поразчисти колкото е възможно, само след няколко дена започва отново наслагването, защото едрите боклуци, клоните и листата остават - за тях е неоходим специализиран транспорт. След като се окоси треваата се оставя да угние на место. В тази част на града, макар и централна не сме виждали специализирана почистваща техника. Това е място покрай, което се минава постоянно, но до момента не са взети никакви мерки.


Статус: В процес
Подаден от: Иванова

Присъединени: 0