Сигнали в Добрич днес

В процес 1036 Приключени 1527

Сигнал № 2382

Преасфалтиране на паркинга пред блок номер 3 на улица "Димитър Ковачев", град Добрич

Начало
18.09.2023
ID:
2382